మహారాజు

 మహారాజు

 

ఒక నాన్నగా ఒక అన్నగా ఒక భర్తగా ఇలా ఎన్నో పాత్రలు పోషిస్తారు మగవారు తన కుటుబసభ్యుల కోసం నిరంతరం శ్రమించి వారి జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకుంటారు.
సమాజంలో ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా మౌనంగా భరిస్తారు.
తను నిర్మించుకున్న తన సామ్రాజ్యం కి తనే రాజుగా ఉండాలి అనుకుంటాడు
తనని నమ్మిన వారికి వెనక ఉండి నడిపిస్తాడు
తన రక్తానికి ప్రాణమైన ఇచ్చేస్తాడు
తన మరణం కూడా నిశబ్దంగా భరిస్తాడు
వచ్చిన అవకాశం ఉపయోగించి తనకంటూ కొన్ని పేజీలు చరిత్రలో రాసుకుంటాడు.

 -భరద్వాజ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress