మహాశక్తి

మహాశక్తి

మహాశక్తి

నువ్వే కదా ఒక మహాశక్తి.
నీదే కదా ఈ నవీన ప్రపంచం.
బెరుకేల నీకు నా మంచి తల్లీ.
నేటి సమాజం నీతోనే ఉంది.

నీ అన్నలే నీ తోడుగా ఉంటే.
నీకు అండగా ఆ తండ్రి ఉంటే.
బెరుకేల నీకు నా మంచి తల్లీ.
సమాజమంతా నీ మేలు కోరే.

నీలోన ఉన్నది మాగొప్ప శక్తి.
అది తెలుసుకో మా చిట్టి తల్లి.
బెరుకేల నీకు బంగారు చెల్లీ.
నీ చేతిలో ఉంది నీ భవిష్యత్తు.
ముందడుగు వేసేయ్ బంగారు తల్లీ.

 

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

నేనూ నా ఆవకాయ Previous post నేనూ నా ఆవకాయ
తిరుమల గీతావళి Next post తిరుమల గీతావళి

One thought on “మహాశక్తి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close