మహిళామణులు

మహిళామణులు

మహిళామణులు

దేశ రక్షణ కోసం..
అనాదిగా ఆడవాళ్లు..
పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు..
ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి..
ఒక రుద్రమ దేవి..
ఒక ఇందిరా గాంధీ..
ఇలా పోరాడుతూనే ఉన్నారు..
నాటి నుండి నేటి వరకు..
సమరాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి..
ఇప్పటి కాలంలో మిలటరీ నుండి..
పోరాటం..
ఆడదంటే అబల కాదు సబల అని..
ఎందరో మహిళామణులు..
నిరూపించారు..
దేవతల కాలంలో కూడా..
సత్యభామ లాంటి వారెందరో..
యుద్దాలు చేసారు..
స్త్రీ శక్తి అధ్బుతం,అమెాఘం..
అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా!!
ఆడవారికి ఆడవారే సాటి!!మేటి కూడా!!!

– ఉమాదేవి ఎర్రం 

అబల కాదు సబల Previous post అబల కాదు సబల
ప్రకృతి పాటలు మరుపులై...!!! Next post ప్రకృతి పాటలు మరుపులై…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close