మనమెంత

మనమెంత

అజ్ఞాతవాసం గడిపేందుకు విరాటరాజు కొలువుకు
పాండవులంతా వెళ్ళిరి.
కంకుభట్టుగా ధర్మజుడు,
వలనుడిగా భీమసేనుడు,
బృహన్నలగా అర్జునుడు,
ధామగ్రంధిగా నకులుడు,
తంత్రీ పాలుడుగా చివరివాడైన
సహదేవుడు రాజు వద్ద జేరిరి.
ద్రౌపది ఏమో సైరంధ్రిగా మాలిని పేరుతో రాణికి
సేవ చేసేందుకు జేరెను.
రాజులకు రాజైన ధర్మజుడికి
కూడా తప్పలేదు కర్మఫలము. సామాన్యులమైన మనమెంత.

– వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *