మనసా

మనసా

 

మనసా నువ్వు చెప్పేది నేను వినేసా

ఎన్నాల్లీ రభస

ఇకనైనా ఇవ్వవా భరోసా

నీ ఆజ్ఞాపనే నాకు శ్వాస

– అర్జున్

Related Posts