మనసు మైకం

మనసు మైకం

తనని తాను మరచిపోతూ తుల్లిపడుతుంది…
లోకమేతానై జీవిస్తూ లోలలాడుతుంది…
తనలోతానే మమేకమవుతూ ఊయల ఊగుతుంది…

తన నిచ్చెలికోసం ఆరాటం ఓ మైకం…
తన జీవనం కోసం పోరాటం ఓ మైకం…
తన అస్థిత్వం కోసం తపన ఓ మైకం…

తనని తాను కోల్పోతూ…
తనని తాను వెతుక్కుంటూ…
తనలోని మౌనమే ఓ ప్రశ్నగా
తనలోని నిశ్శబ్దమే ఓ సమాధానంగా…

చివరి తనలోకంలో తాను విహరిస్తూ
మైమరచిపోతు ఊగిసలాడుతుంది…

– గోగుల నారాయణ

Related Posts