మంటలు

మంటలు

మంటలు

ఒంటరి పయనం
జీవితం నుంచి పలాయనం కాదు
డోలాయమాన మనసుకు
ఆనందడోలికల కోసం

పయనం పతనం కానీక పాఠాలు నేర్పుతుంది
అభాగ్యజీవుల నిరాశను చూపుతుంది
ఒకే జీవితంలో విడదీయలేని దుఃఖం ఒకరిది
ఓపలేని సుఖాలు ఒకరివి

కర్మనుకోవాలో నుదిటి రాతనుకోవాలో
ఆలోచించినా పరిష్కారంలేని బతుకులు
చితుకులుగా కాలిపోతూ
చితిమంటలు రేపుతాయి

– సి.యస్.రాంబాబు

శిల Previous post శిల
హాస్టల్ లో పిశాచి ఎపిసోడ్ 4 Next post హాస్టల్ లో పిశాచి ఎపిసోడ్ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *