మార్పు

మార్పు

మార్పు

జీవితంలో మార్పులు ఎన్నో అవసరం ఒకరి మీద మంచి అభిప్రాయం ఒక్కోసారి కలగక పోవచ్చు కానీ అదే నిజం కాకపోవచ్చు..

కొంత కాలానికి వారి ప్రవర్తన వల్ల మన అభిప్రాయం మారి పోవచ్చు..అలా మార్పు రావడం సహజం…

కొన్ని కాలంతో మార్పులు..ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లకు దేవుడు సహజమైన మార్పులు ఇచ్చాడు..

అమ్మాయి పెళ్లి కాకముందు ఒకలా పెళ్లయ్యాక ఒకలాతల్లి అయ్యాక ఇంకోలా ఆడపిల్ల మారుతూనే ఉంటుంది..

ఒకో దశలో ఒకోలా!వృద్దాప్యంలో మరోలా! ఇన్ని మార్పులు జీవితంలో!ఏమెా ఈ మార్పుల గోల..ఏదేమైనా అందరి మీద పాజిటివ్ అభిప్రాయం ఉంచుకోవడం మంచిది కదా!

అప్పుడే సమాజంలో అందరూ కలిసి మెలిసి ఉంటారుఎవరి మీద కోపం ఉన్నా పెంచుకోవద్దండి మారి పో ాలంతే!!

 

-ఉమాదేవి ఎర్రం

 

ధృడ సంకల్పం Previous post ధృడ సంకల్పం
గమ్యం Next post గమ్యం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close