మీరే ముఖ్యమంత్రి అయితే

మీరే ముఖ్యమంత్రి అయితే

ముఖ్యమంత్రిగా మారాలంటే
బోలెడంత ఆత్మవిశ్వాసం
బోలెడంత డబ్బు
బోలెడంత పలుకుబడి
బోలెడంత ధైర్యం
ఉండాలి లేకపోతే ఎలా
మీరే ముఖ్యమంత్రి అయితే
అవినీతిని అంతం వందించండి
పేదవాడికి కూడు పెట్టండి
చదువుకున్న వాడికి ఆశ్రయం ఇవ్వండి
నిరుపేదకు చేయి అందించండి
స్వచ్ఛంద సేవ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టండి
బ్యాంకుల జాతీయం చేయండి
సోషల్ వర్కర్లకు సపోర్ట్ చేయండి
జీవనభృతి కల్పించండి
పరిసరాలు పరిశుభ్రపరచింది
ప్రతిరోజు చెత్తకు డబ్బు వసూలు చేయకండి
ఆడవారిని అవమాన పరచకండి
జ్ఞానులను గౌరవించండి
అప్పుడే ముఖ్యమంత్రిగా గుర్తించగలం
అన్యాయం చేయవద్దు
మతాల చిచ్చు పెట్టవద్దు
పేదవాడికి కడుపు నింపండి
ఇదే ముఖ్యమంత్రి రాజ్యం కావాలని మా ఆశ


                                                                     రచన యడ్ల శ్రీనివాసరావు
                                                                          ఊరు విజయనగరం
                                                                               హామీ పత్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *