నా మనసులో మాట

నా మనసులో మాట

ఈరోజుల్లో ఎవరైనా మనల్ని ప్రశంసించేది తక్కువ…
లోటుపాట్లు వెతికేది ఎక్కువ…
అభినందించేది తక్కువ…
అవమానించే దానికి ప్రయత్నించేది ఎక్కువ…
పక్కవాళ్ళ గురించి ఆలోచించేది ఎదో వారి కోసం వారు ఆలోచించుకుంటే బాగుంటుంది అనే విషయాన్ని వారి మెదడు ఎందుకు ఆలోచించదో మరి.!!
లోకం తీరే ఇంతేనేమో..!! మరి లేక వారికి ఆత్రం ఎక్కువై ఉండొచ్చు..!! ఏమో అని అనుకుంటూ అన్ని ఆలోచనలకు విముక్తినిస్తూ అలా నిద్రలోకి జారుకున్న క్షణాలవి…..

– సుచిత్ర

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress