నీ పలుకే….

నీ పలుకే…

 

పలకలేక పలకలేక

పలికిన పలుకులా.

పడిలేసిన చినుకులా.

పసిపాపల నవ్వులా.

నీ పలుకే బంగారమాయెనే …

– బాబు

Previous post అవకాశం
Next post బంగారూ కొలిమి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *