నీ విజయం

నీ విజయం

నువ్వు చేరాలనుకున్నదే, నీ గమ్యం.
నువ్వు సాధించినదే, నీ విజయం.
నీ వెనకున్నదే, నీ సైన్యం.

-బి.రాధిక

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress