నీది కాని రోజు..

నీది కాని రోజు..

నీది కాని రోజు..

సమయం నీది కానప్పుడు…
నీ నీడ కూడా నీ జాడను పరిహసించినప్పుడు..
నిబ్బరంగా ఉండు..
మౌనం వహించు…
పున్నమిచంద్రుని వెన్నెల వెల్లువలో..
వెనక్కితగ్గి, వెలవెలబోయిన…
తారకలు సైతం….
అమావాస్య కారు చీకట్లలో…
ప్రపంచానికి దిశానిర్దేశం చేసి..
తన సత్తా చాటినట్లు…
నీదైన రోజు…
ఒకటి నీకోసం నిశ్శబ్దంగా …
నిరీక్షిస్తూ ఉంటుంది…
అందాక…
ఓరిమి కోల్పోకు….
ఓటమి ఒప్పుకోకు….

– మామిడాల శైలజ

జై జవాన్ Previous post జై జవాన్
అనుభవము Next post అనుభవము

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *