నెత్తుటి సింధూరం

నెత్తుటి సింధూరం

ఆకాశం ఎరుపెక్కినా….
మేఘాలు కరుకెక్కినా….
ప్రకృతి కన్నెర్ర చేసినా…
మూడవ ప్రపంచ యుద్ధమే వచ్చినా…

కొండలు కూలినా….
బండలు పిండయినా….
భూమి కంపించినా…..
తుఫాను చెలరేగినా….

రక్తం ఏరులై పారినా….
గుండెల్లో గుండ్లు దిగబడినా…..
తనువులు బూట్ల కింద నలిగినా…..
వెన్నుపై లాఠీలు విరిగినా……
కటకటాల పాలు చేసినా…
కఠిన శిక్షలకు గురి చేసినా…..
నరకాన్ని చూపించినా….
వేటాడి వేటాడి చంపినా….
ఉరికంబాలెక్కించినా….

ఎత్తిన పిడికిలి దించక
నినాదాలు మరువక
గుండెల్లో దేశ భక్తిని నింపుకుని
భరత మాత రూపం కళ్ళల్లో నిలుపుకొని
ఆశయాలు వదలక
పోరుబాట విడువక

ఎన్నో తెగింపులు
ఎన్నెన్నో విప్లవాలు
మరెన్నో త్యాగాలు
చేసి…..
తెల్లవాడు వేసిన సంకెళ్లు
విడిపించుకుని
సంపాదించాం స్వేచ్ఛను
నవభారతాన్ని నిర్మించుకుని
ఉషోదయాన్ని చవిచూసి
సరికొత్త కాంతికి స్వాగతం పలికి
భరత మాత నుదుటన
వీరుల రక్త సింధూరం దిద్ది
డెబ్బై అయిదు సంవత్సరాల వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుమటున్నాం

– రహీం పాషా

Related Posts