నిజం

నిజం

నిజం

నువ్వు దాచే నిజం
నిన్ను నిద్రకి దూరం చేస్తుంది
నువ్వు చెప్పే నిజం
నిన్ను మనుషులకి దూరం చేస్తుంది

– భరద్వాజ్

కాలం విసిరిన తర్వాత Previous post కాలం విసిరిన తర్వాత
వెలుగంతా నాదే Next post వెలుగంతా నాదే

One thought on “నిజం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close