ఒక దొంగ కథ పార్ట్ 2

ఒక దొంగ కథ పార్ట్ 2

ఒక వృద్ధుడు ఒకరోజు తన డబ్బును లెక్కించడం ఒక దొంగ గమనించాడు. ఒక సాకు చూపి అతని డబ్బును దొంగిలించాలని దొంగ ప్లాన్ చేశాడు. దొంగ వృద్ధుడిని మోసం చేసి అతని డబ్బును దొంగిలించడానికి ఎంచుకున్నాడు. దొంగ కోపంతో ముసలావిడపై అరిచాడు, “నా తోటలో పండ్లు ఎందుకు దొంగిలిస్తున్నావు?” “మీరు తప్పుగా భావించారు,” వృద్ధుడు వ్యాఖ్యానించాడు. “నాకు పండ్లు నచ్చకపోతే మీ తోటలో నేనెందుకు దొంగిలించాలి?”

“ఓ, ఆగు!” దొంగ అని అరిచాడు. ఆ తర్వాత ఒక్క క్షణం ఆగి, “అయ్యో! పోయిన సంవత్సరం నువ్వు నా గురించి నీ పొరుగువాడికి కబుర్లు చెప్పావు” అని అరిచాడు.

“లేదు! అది సరైనది కాదు. “నేను గత సంవత్సరం ఈ ఇంట్లో నివసించలేదు,” వృద్ధుడు సమాధానం చెప్పాడు. “సరే, మీరు కాకపోతే, అది మీ సోదరుడు అయి ఉండాలి,” దొంగ ఆశ్చర్యపోయాడు. “అది కాలేదు, ఎందుకంటే నా సోదరుడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం మరణించాడు” అని ఓల్డ్ మాన్ సమాధానం చెప్పాడు.

“పర్వాలేదు, ఇది ఖచ్చితంగా మీలాంటి ఓల్డ్ మ్యాన్ అని నాకు తెలుసు, మరియు నేను ఇకపై సాకులు అంగీకరించను,” దొంగ చెప్పాడు. అనంతరం వృద్ధుడి సొమ్మును లాక్కొని పారిపోయాడు.

– భరద్వాజ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *