ఓ ఆశాచంద్రికా… 

ఓ ఆశాచంద్రికా… 

ముసిరిన చిమ్మ చీకట్లని చీల్చుకుంటూ 
వేకువను చూపించే రవికిరణం నీవు.
కష్టాల కడగండ్ల సాగరాన్ని దాటమంటూ జీవన తీరానికి దారిచూపే తెరచాప నీవు.
నిరాశా నిస్పృహల మండుటెడారిలో మది దాహార్తిని తీర్చేటి నీటిచెలమ నీవు.
మోడువారిన జీవితాన కొత్త బంధాలు చివురించేలా నింగి నుండి జాలువారే తొలకరి నీవు.
జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా అని సాగేలా మది గగనంలో వినిపించే ఆకాశవాణివి నీవు.
“ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి” అని విరచించిన కవివరేణ్యుడు ‘సిరివెన్నెల’ గళ నిగళం నీవు.
   
– శివ.KKR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress