పంచాంగము 01.02.2022

పంచాంగము 01.02.2022

*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – హేమంతఋతువు*
*పుష్య మాసం – బహళ పక్షం*
తిధి : 🌚 *అమావాస్య* ఉ11.48వరకు
వారం : *మంగళవారం* (భౌమ్యవాసరే)
నక్షత్రం: *శ్రవణం* రా8.58వరకు
యోగం: *సిద్ధి* ఉ7.30 వరకు
*వ్యతీపాతం* తె4.53
కరణం: *నాగవం* ఉ11.48 &
*కింస్తుఘ్నం* రా10.56
వర్జ్యం: *మ12.48 – 2.21*
దుర్ముహూర్తం : *ఉ8.51 – 9.36* &
*రా10.57 – 11.48*
అమృతకాలం: *ఉ11.05 – 12.36*
రాహుకాలం : *మ3.00 – 4.30*
యమగండ/కేతుకాలం: *మ9.00 – 10.30*
సూర్యరాశి: *మకరం*

చంద్రరాశి: *మకరం*
సూర్యోదయం: *6.36*

సూర్యాస్తమయం: *5.51*
👉 *చొల్లంగి అమావాస్య*

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు 

Related Posts