పంచాంగము 05.02.2022

పంచాంగము 05.02.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: శిశిర

మాసం: మాఘ

పక్షం: శుక్ల-శుద్ద

తిథి: చవితి ఉ.7:27 వరకు
తదుపరి పంచమి

వారం: శనివారం-మందవాసరే

నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర రా.07:47 వరకు
తదుపరి రేవతి

యోగం: సిధ్ధ రా.07:49 వరకు
తదుపరి సద్య

కరణం: భధ్ర ఉ‌.07:27 వరకు
తదుపరి బవ రా.07:26 వరకు
తదుపరి బాలవ

వర్జ్యం: ఉ.పూ.05:10 – 06:47 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.06:46 – 08:14

రాహు కాలం: ఉ.09:38 – 11:04

గుళిక కాలం: ఉ.06:46 – 08:13

యమ గండం: ప‌.01:55 – 03:21

అభిజిత్: 12:08 – 12:52

సూర్యోదయం: 06:46

సూర్యాస్తమయం: 06:13

చంద్రోదయం: ఉ.09:49

చంద్రాస్తమయం: రా.10:12

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: మీనం

దిశ శూల: తూర్పు

చంద్ర నివాసం: ఉత్తరం

🚩 శరీ జయేంద్రతీర్థ పుణ్యతిథి‌ 🚩

🌷 శరీ-వసంత-మదన పంచమి 🌷

🎊 వసంతోత్సవారంభం‌ 🎊

🚩 సంత్ తుకారాం జయంతి 🚩

🛕 శరీ శాంతదుర్గ‌ రథోత్సవం 🛕

🏳️ శరీ భక్తరాజ్‌ మహారాజ్ జయంతి ‌ 🏳️

🌼 రథిమన్మధ పూజ 🌼

🎊 జగద్గిరిగుట్ట శ్రీవేంకటేశ్వర
స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం 🎊

💦 సూర్యకుండ్‌ మేళా 💦

🎉 శరీవాగీశ్వరి‌ జయంతి 🎉

📘 సరస్వతి-పుస్తక‌ పూజ 📘

 

Related Posts