పంచాంగము 07.02.2022

పంచాంగము 07.02.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: శిశిర

మాసం: మాఘ

పక్షం: శుక్ల-శుద్ద

తిథి: షష్ఠి ఉ‌.07:55 వరకు
తదుపరి సప్తమి

వారం: సోమవారం-ఇందువాసరే

నక్షత్రం: అశ్విని రా.09:55 వరకు
తదుపరి భరణి

యోగం: శుభ రా.07:23 వరకు
తదుపరి శుక్ల

కరణం: తైతుల ఉ‌‌.07:55 వరకు
తదుపరి గరజ రా.08:26 వరకు
తదుపరి వణిజ

వర్జ్యం: సా.05:40 – 07:22 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ప‌.12:53 – 01:39
మరియు ప‌.03:10 – 03:57

రాహు కాలం: ఉ.08:12 – 09:38

గుళిక కాలం: ప‌.01:56 – 03:22

యమ గండం: ఉ.11:04 – 12:30

అభిజిత్: 12:08 – 12:52

సూర్యోదయం: 06:46

సూర్యాస్తమయం: 06:14

చంద్రోదయం: ఉ.11:01

చంద్రాస్తమయం: రా.11:53

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: మేషం

దిశ శూల: తూర్పు

చంద్ర నివాసం: తూర్పు

🌤️ వవస్వతమన్వాది-శ్రాద్ధము 🌤️

🔥 భగి 🔥

🚩 శరీ నానాజీ మహారాజ్ ఉత్సవం 🚩

🏳️ సంత్‌ నవాల్‌ జయంతి 🏳️

🚩 శరీ సూర్యకాంత‌ మేన్రాయ్‌ పుణ్యతిథి‌ 🚩

రథ సప్తమి విశిష్టత Previous post రథసప్తమి విశిష్టత
Next post చిగురాశ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *