పంచాంగము 10.02.2022

పంచాంగము 10.02.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: శిశిర

మాసం: మాఘ

పక్షం: శుక్ల-శుద్ద

తిథి: నవమి ప‌.12:14 వరకు
తదుపరి దశమి

వారం: గురువారం-బృహస్పతివాసరే

నక్షత్రం: రోహిణి రా.తె.04:19 వరకు
తదుపరి మృగశిర

యోగం: ఐంద్ర రా.06:48 వరకు
తదుపరి వైధృతి

కరణం: కౌలువ ప‌‌.12:14 వరకు
తదుపరి తైతుల‌ రా.01:04 వరకు
తదుపరి గరజి

వర్జ్యం: రా.07:30 – 09:16 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.10:35 – 11:21
మరియు ప‌.03:11 – 03:57

రాహు కాలం: ప‌.01:56 – 03:23

గుళిక కాలం: ఉ.09:37 – 11:04

యమ గండం: ఉ.06:45 – 08:11

అభిజిత్: 12:07 – 12:53

సూర్యోదయం: 06:45

సూర్యాస్తమయం: 06:15

చంద్రోదయం: ప.12:58

చంద్రాస్తమయం: రా.01:35

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: వృషభం

దిశ శూల: దక్షిణం

నక్షత్ర శూల: పశ్చిమం

చంద్ర నివాసం: దక్షిణం

🎋 మధ్వ-దాస‌నవమి 🎋

✨ రహిణీ వ్రతము ✨

🌾 మహానంద‌ నవమి 🌾

🐂 నందినీధేను‌ పూజ 🐂

🚩 దసభోధ‌ జయంతి 🚩

🎊 గుప్త నవరాత్రోత్సవ‌ సమాప్తి 🎊

🚩 శరీ ఆనందతీర్థ‌ పుణ్యతిథి‌ 🚩

⛵️ తరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి
తెప్పోత్సవారంభం‌ ⛵️

🎉‌ దేవునిగడప‌ శ్రీ లక్ష్మివేంకటేశ్వర
బ్రహ్మోత్సవ సమాప్తి 🎉

🎊 హంసలదీవి శ్రీ వేణుగోపాల
స్వామి బ్రహ్మోత్సవారంభం‌ 🎊

 

Related Posts