పంచాంగము 11.05.2022

పంచాంగము 11.05.2022

*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – వసంత ఋతువు*
*వైశాఖ మాసం – శుక్ల పక్షం*
తిధి : *దశమి* మ3.20 తదుపరి ఏకాదశి
వారం : *బుధవారం* (సౌమ్యవాసరే)
నక్షత్రం: *పుబ్బ* మ3.50 తదుపరి ఉత్తర
యోగం: *వ్యాఘాతం* సా4.16 వరకు
తదుపరి హర్షణం
కరణం: *గరజి* మ3.20 వరకు
తదుపరి *వణిజ* తె3.16 వరకు
వర్జ్యం: *రా11.11 – 12.50*
దుర్ముహూర్తం : *ఉ11.30 – 12.21*
అమృతకాలం: *ఉ9.10 – 10.50*
రాహుకాలం : *మ12.00 – 1.30*
యమగండ/కేతుకాలం: *ఉ7.30 – 9.00*
సూర్యరాశి: *మేషం*

చంద్రరాశి: *సింహం*
సూర్యోదయం: *5.34*

సూర్యాస్తమయం: *6.18*
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు 

Related Posts