పంచాంగము 18.02.2022

పంచాంగము 18.02.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: శిశిర

మాసం: మాఘ

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: విదియ రా.11:07 వరకు
తదుపరి తదియ

వారం: శుక్రవారం-భృగువాసరే

నక్షత్రం: పూ.ఫల్గుణి సా.05:38 వరకు
తదుపరి ఉత్తర ఫల్గుణి

యోగం: సుకర్మ రా.06:31 వరకు
తదుపరి ధృతి

కరణం: తైతిల ఉ.10:41 వరకు
తదుపరి గరజ‌ రా.10:32 వరకు
తదుపరి వణిజ

వర్జ్యం: రా.12:53 – 02:29 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.09:00 – 09:47
మరియు ప‌.12:53 – 01:40

రాహు కాలం: ఉ.11:02 – 12:30

గుళిక కాలం: ఉ.08:08 – 09:36

యమ గండం: ప‌.03:24 – 04:52

అభిజిత్: 12:07 – 12:53

సూర్యోదయం: 06:41

సూర్యాస్తమయం: 06:18

చంద్రోదయం: రా.07:53

చంద్రాస్తమయం: ఉ.07:51

సూర్య సంచార రాశి: కుంభం

చంద్ర సంచార రాశి: సింహం

దిశ శూల: పశ్చిమం

చంద్ర నివాసం: తూర్పు

✨ అమృత యోగము ✨

🚩 శరీ గరునాథ్‌ మహారాజ్
దండావతే జయంతి 🚩

🛕 శరీ కాలభైరవ యాత్ర –
గాద్హింగలాజ్ – హిరణ్యకేశి‌‌ నది 🛕

🎊 కంచి‌ శ్రీ కచ్చపేశ్వర‌
తపనోత్సవము‌ 🎊

🍚 అట్టుక్కల్ భగవతీ అమ్మణ్ణ్
పోంగల్ ఉత్సవం -కేరళ 🍚

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress