పంచాంగము 18.04.2022

పంచాంగము 18.04.2022

*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – వసంత ఋతువు*
*చైత్ర మాసం – బహుళ పక్షం*
తిధి : *విదియ* రా9.39 వరకు
వారం : *సోమవారం* (ఇందువాసరే)
నక్షత్రం: *స్వాతి* ఉ7.12 వరకు
తదుపరి విశాఖ
యోగం: *సిద్ధి* ఉ10.39 వరకు
తదుపరి వ్యతీపాతం
కరణం: *తైతుల* ఉ10.29 వరకు
తదుపరి *గరజి* రా9.39 వరకు
వర్జ్యం: *మ12.37 – 2.11*
దుర్ముహూర్తం : *మ12.23 – 1.13* &
*మ2.53 – 3.42*
అమృతకాలం: *రా9.56 – 11.29*
రాహుకాలం : *ఉ7.30 – 9.00*
యమగండ/కేతుకాలం: *ఉ10.30 – 12.00*
సూర్యరాశి: *మేషం*

చంద్రరాశి: *తుల*
సూర్యోదయం: *5.47*

సూర్యాస్తమయం: *6.11*
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు

Related Posts