పంచాంగము 20.01.2022

పంచాంగము 20.01.2022

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: హేమంత

మాసం: పుష్య

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: విదియ ఉ.07:34 వరకు
తదుపరి తదియ

వారం: గురువారం- బృహస్పతివాసరే

నక్షత్రం: ఆశ్లేష ఉ.08:12 వరకు
తదుపరి మఘ

యోగం: ఆయుష్మాన్ ప.03:03 వరకు
తదుపరి సౌభాగ్య

కరణం: గరజ ఉ.07:37 వరకు
తదుపరి వణిజ రా.07:56 వరకు
తదుపరి భధ్ర

వర్జ్యం: రా.08:45 – 10:25 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.10:34 – 11:19
మరియు ప‌.03:04 – 03:49

రాహు కాలం: ప‌.01:51 – 03:16

గుళిక కాలం: ఉ.09:38 – 11:03

యమ గండం: ఉ.06:49 – 08:14

అభిజిత్: 12:05 – 12:49

సూర్యోదయం: 06:49

సూర్యాస్తమయం: 06:04

చంద్రోదయం: రా.08:13

చంద్రాస్తమయం: ఉ.08:34

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: కర్కాటకం

దిశ శూల: దక్షిణం

చంద్ర నివాసం: ఉత్తరం

🏳️ శరీ తిరుమొళిశైయ్యళ్వార్
తిరునక్షత్రం‌ 🏳️

 బరహ్మతీర్థ‌ తెప్పోత్సవం 

శరీ త్యాగరాజస్వామి
ఆరాధనోత్సవారంభం 

Related Posts