పంచాంగం 20.03.2022

పంచాంగం 20.03.2022

*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – శిశిరఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసం – బహళ పక్షం*
తిధి : *విదియ* ఉ11.28వరకు
తదుపరి తదియ
వారం : *ఆదివారం* (భానువాసరే)
నక్షత్రం: *చిత్ర* రా12.13 వరకు
తదుపరి స్వాతి
యోగం: *ధృవం* ఉ8.05 వరకు
కరణం: *గరజి* మ11.28 వరకు
తదుపరి *వణిజ* రా10.45 వరకు
వర్జ్యం: *ఉ8.34 – 10.08* &
*తె5.35నుండి*
దుర్ముహూర్తం : *సా4.44 – 5.32*
అమృతకాలం: *సా5.57 – 7.31*
రాహుకాలం : *సా4.30 – 6.00*
యమగండ/కేతుకాలం: *మ12.00 – 1.30*
సూర్యరాశి: *మీనం*

చంద్రరాశి: *కన్య*
సూర్యోదయం: *6.11*

సూర్యాస్తమయం: *6.06*
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు 

Related Posts