పంచాంగము 21.02.2022

పంచాంగము 21.02.2022

*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – శిశిరఋతువు*
*మాఘ మాసం – బహళ పక్షం*
తిధి : *పంచమి* రా7.48 వరకు
వారం : *సోమవారం* (ఇందువాసరే)
నక్షత్రం: *చిత్ర* సా4.25 వరకు
యోగం: *గండం* మ1.28 వరకు
కరణం: *కౌలువ* ఉ8.28 వరకు &
*తైతుల* రా7.48 & *గరజి* తె6.56
వర్జ్యం: *రా9.46 – 11.18*
దుర్ముహూర్తం : *మ12.50 – 1.36* &
*మ3.09 – 3.56*
అమృతకాలం: *ఉ10.10 – 11.43*
రాహుకాలం : *ఉ7.30 – 9.00*
యమగండ/కేతుకాలం: *ఉ10.30 – 12.00*
సూర్యరాశి: *కుంభం*

చంద్రరాశి: *తుల*
సూర్యోదయం: *6.30*

సూర్యాస్తమయం: *5.57*
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు 

 

 

Previous post బంగారం
Next post కొంచం నేను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *