పంచాంగము 22.02.2022

పంచాంగము 22.02.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: శిశిర

మాసం: మాఘ

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: షష్టి రా.06:29 వరకు
తదుపరి సప్తమి

వారం: మంగళవారం-భౌమవాసరే

నక్షత్రం: స్వాతి ప‌.03:42 వరకు
తదుపరి విశాఖ

యోగం: వృధ్ధి ఉ‌.10:53 వరకు
తదుపరి ధృవ

కరణం: గరజ 06:50 వరకు
తదుపరి వణిజ‌ సా.05:58 వరకు
తదుపరి భధ్ర రా.తె. 04:48 వరకు
తదుపరి బవ

వర్జ్యం: రా.09:00 – 10:31 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.08:59 – 09:46

రాహు కాలం: ప‌.03:24 – 04:53

గుళిక కాలం: ప‌.12:29 – 01:57

యమ గండం: ఉ.09:34 – 11:02

అభిజిత్: 12:06 – 12:52

సూర్యోదయం: 06:39

సూర్యాస్తమయం: 06:20

చంద్రోదయం: రా.11:33

చంద్రాస్తమయం: ఉ.10:26

సూర్య సంచార రాశి: కుంభం

చంద్ర సంచార రాశి: తుల

దిశ శూల: ఉత్తరం

చంద్ర నివాసం: పశ్చిమం

🚩 బరహ్మశ్రీ దత్తమహారాజ్‌
కవీశ్వర్ జయంతి 🚩

🏳️ యశోదా మాత జయంతి 🏳️

🚩 సంత్‌కవి దాసోపంత్‌
పుణ్యతిథి‌ 🚩

🚩 శరీ సుప్రజ్ఞానేంద్రతీర్థ‌ పుణ్యతిథి‌ 🚩

🎊 తరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వరస్వామి
బ్రహ్మోత్సవారంభం‌ 🎊

Previous post ఆత్మ
Next post మాతృభాష

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *