పంచాంగం 24.01.2022

పంచాంగం 24.01.2022

పంచాంగం 24.01.2022

*సోమవారం, జనవరి 24, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – హేమంతఋతువు*
*పుష్య మాసం – బహళ పక్షం*
తిధి : *సప్తమి* తె4.47వరకు
(తెల్లవారితే మంగళవారం)
వారం : *సోమవారం* (ఇందువాసరే)
నక్షత్రం: *హస్త* ఉ9.14వరకు
యోగం: *సుకర్మ* ఉ9.39 వరకు
కరణం: *విష్ఠి* సా5.27 & *బవ* తె4.47
వర్జ్యం: *సా4.59 – 6.32*
దుర్ముహూర్తం : *మ12.34 – 1.19* &
*మ2.48 – 3.33*
అమృతకాలం: *రా2.16 – 3.49*
రాహుకాలం : *ఉ7.30 – 9.00*
యమగండ/కేతుకాలం: *ఉ10.30 – 12.00*
సూర్యరాశి: *మకరం* ||

చంద్రరాశి: *కన్య*
సూర్యోదయం: *6.38* ||

సూర్యాస్తమయం: *5.46*

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు 🙏

Previous post ఎన్నెల రోజులు
జీవిత ప్రయాణంలో... Next post జీవిత ప్రయాణంలో…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *