పంచాంగము 24.03.2022

పంచాంగము 24.03.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: శిశిర

మాసం: ఫాల్గుణ

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: సప్తమి రా.01:54 వరకు
తదుపరి అష్టమి

వారం: గురువారం- బృహస్పతివాసరే

నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ రా.07:22 వరకు
తదుపరి మూల

యోగం: సిధ్ధి ఉ.07:27 వరకు
తదుపరి వ్యతీపాత రా.తె.04:34 వరకు
తదుపరి వరీయాన్

కరణం: భద్ర ప‌.03:13 వరకు
తదుపరి బవరా.01:54 వరకు
తదుపరి బాలవ

వర్జ్యం: లేదు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.10:20 – 11:09
మరియు ప‌.03:12 – 04:02

రాహు కాలం: ప‌.01:53 – 03:25

గుళిక కాలం: ఉ.09:19 – 10:51

యమ గండం: ఉ.06:17 – 07:48

అభిజిత్: 11:58 – 12:46

సూర్యోదయం: 06:17

సూర్యాస్తమయం: 06:27

చంద్రోదయం: రా.12:36

చంద్రాస్తమయం: ఉ.10:51

సూర్య సంచార రాశి: మీనం

చంద్ర సంచార రాశి: వృశ్చికం

దిశ శూల: దక్షిణం

నక్షత్ర శూల: తూర్పు

చంద్ర నివాసం: ఉత్తరం

🎋 శతలాసప్తమి‌ 🎋

💦 తరిస్రోష్టకములు‌ 💦

🎊 శలారంగ‌ సప్తమి 🎊

🏳️ కరైకల్‌ అమ్మయ్యర్‌
నాయినార్ జయంతి 🏳️

🛕 మంగుళూరు మంగళదేవి‌
రథోత్సవం 🛕

💧 పూర్వేద్యు‌ శ్రాద్ధము 💧

💦 వయతిపాత శ్రాద్ధము 💦

⛵️ నగులాపురం‌ శ్రీ వేదనారాయణ
స్వామి తెప్పోత్సవం ⛵️

Related Posts