పంచాంగము 24.04.2022

పంచాంగము 24.04.2022

విక్రమ సంవత్సరం: 2079 రాక్షస

శక సంవత్సరం: 1944 శుభకృత్

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: వసంత

మాసం: చైత్ర

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: అష్టమి ఉ‌.07:56 వరకు
తదుపరి నవమి రా.తె.05:44 వరకు
తదుపరి దశమి

వారం: ఆదివారం-భానువాసరే

నక్షత్రం: శ్రవణం రా.09:00 వరకు
తదుపరి ధనిష్ఠ

యోగం: శుభ రా.11:07 వరకు
తదుపరి శుక్ల

కరణం:‌ కౌలువ ఉ‌.07:56
తదుపరి తైతిల సా.06:21 వరకు
తదుపరి గరజ‌ రా.తె.05:11 వరకు
తదుపరి వణిజ

వర్జ్యం: రా.12:47 – 02:17 వరకు

దుర్ముహూర్తం: సా.04:53 – 05:44

రాహు కాలం: సా.04:59 – 06:34

గుళిక కాలం: ప‌.03:24 – 04:59

యమ గండం: ప‌.12:14 – 01:49

అభిజిత్: 11:49 – 12:39

సూర్యోదయం: 05:54

సూర్యాస్తమయం: 06:34

చంద్రోదయం: రా.01:27

చంద్రాస్తమయం: ప.12:53

సూర్య సంచార రాశి: మేషం

చంద్ర సంచార రాశి: మకరం

దిశ శూల: పశ్చిమం

చంద్ర నివాసం: దక్షిణం

🔱 చండిక‌ నవమి 🔱

🚩 శరీ సత్యసాయిబాబా స్మృతి దినం 🚩

🔱 నటరాజస్వామి అభిషేకం 🔱

💧 వష్ణు పంచకోపవాసము 💧

🚩 వరాహజయన్తి-మతాంతరం 🚩

🎊 నగులాపురం‌ శ్రీ వేదనారాయణ
స్వామి బ్రహ్మోత్సవ సమాప్తి 🎊

💧 పరణీత‌ పుష్కర‌ సమాప్తి 💧

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress