పంచాంగము 25.02.2022

పంచాంగము 25.02.2022

*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – శిశిరఋతువు*
*మాఘ మాసం – బహళ పక్షం*
తిధి : *నవమి* ఉ11.31 వరకు
వారం : *శుక్రవారం* (భృగువాసరే)
నక్షత్రం: *జ్యేష్ఠ* ఉ11.00 వరకుయోగం: *వజ్రం* రా11.03 వరకు
కరణం: *గరజి* ఉ11.31 వరకు &
*వణిజ* రా10.20
వర్జ్యం: *సా6.26 – 7.55*
దుర్ముహూర్తం : *ఉ8.45 – 9.31* &
*మ12.36 – 1.23*
అమృతకాలం: *తె3.22 – 4.51*
రాహుకాలం : *ఉ10.30 – 12.00*
యమగండ/కేతుకాలం: *మ3.00 – 4.30*
సూర్యరాశి: *కుంభం*

చంద్రరాశి: *వృశ్చికం*
సూర్యోదయం: *6.26*

సూర్యాస్తమయం: *6.01*
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు 

Related Posts