పంచాంగము 26.01.2022

పంచాంగము 26.01.2022

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: హేమంత

మాసం: పుష్య

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: నవమి రా.01:24 వరకు
తదుపరి దశమి

వారం: బుధవారం-సౌమ్యవాసరే

నక్షత్రం: స్వాతి ఉ‌.07:34 వరకు
తదుపరి విశాఖ రా.తె.06:21 వరకు
తదుపరి అనూరాధ

యోగం: గండ రా.01:17 వరకు
తదుపరి వృద్ధి

కరణం: తైతిల ప‌.03:37 వరకు
తదుపరి గరజ‌ రా.01:38 వరకు
తదుపరి వణిజ

వర్జ్యం: ప‌.12:53 – 02:24 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ప.12:05 – 12:51

రాహు కాలం: ప.12:28 – 01:53

గుళిక కాలం: ఉ.11:03 – 12:28

యమ గండం: ఉ.08:13 – 09:38

అభిజిత్:12:06 – 12:50

సూర్యోదయం: 06:50

సూర్యాస్తమయం: 06:08

చంద్రోదయం: రా.12:40

చంద్రాస్తమయం: ప.12:27

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: తుల

దిశ శూల: ఉత్తరం

చంద్ర నివాసం: పశ్చిమం

🇮🇳 భరత గణతంత్ర దినోత్సవం 🇮🇳

💧 అన్వష్టక‌ శ్రాద్ధము 💧

🚩 తరునీలకందర్‌ జయంతి 🚩

🎊 తరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి
అధ్యయనోత్సవ‌ సమాప్తి 🎊

Related Posts