పంచాంగం.28.02.2022

పంచాంగం.28.02.2022

*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – శిశిరఋతువు*
*మాఘ మాసం – బహళ పక్షం*
తిధి : *త్రయోదశి* రా2.38 వరకు
వారం : *సోమవారం* (ఇందువాసరే)
నక్షత్రం: *శ్రవణం* తె4.58 వరకు
యోగం: *వరీయాన్* మ1.57 వరకు
కరణం: *గరజి* మ3.38 &
తదుపరి *వణిజ* రా2.38
వర్జ్యం: *ఉ10.01 – 11.32*
దుర్ముహూర్తం : *మ12.35 – 1.22* &
*మ2.55 – 3.41*
అమృతకాలం: *రా7.06 – 8.37*
రాహుకాలం : *ఉ7.30 – 9.00*
యమగండ/కేతుకాలం: *ఉ10.30 – 12.00*
సూర్యరాశి: *కుంభం*

చంద్రరాశి: *మకరం*
సూర్యోదయం: *6.24*

సూర్యాస్తమయం: *6.01*
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు

Related Posts