పంచాంగము 28.03.2022

పంచాంగము 28.03.2022

*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణం – శిశిరఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసం – బహళ పక్షం*
తిధి : *ఏకాదశి* సా4.32 వరకు
వారం : *సోమవారం* (ఇందువాసరే)
నక్షత్రం: *శ్రవణం* మ12.49 వరకు
యోగం: *సిద్ధం* సా6.09 వరకు
కరణం: *బాలువ* సా4.32 వరకు
తదుపరి *కౌలువ* తె3.40 వరకు
వర్జ్యం: *సా4.38 – 6.10*
దుర్ముహూర్తం : *మ12.28 – 1.17* &
*మ2.54 – 3.42*
అమృతకాలం: *రా1.48 – 3.19*
రాహుకాలం : *ఉ7.30 – 9.00*
యమగండ/కేతుకాలం: *ఉ10.30 – గస12.00*
సూర్యరాశి: *మీనం*

చంద్రరాశి: *మకరం*
సూర్యోదయం: *6.03*

సూర్యాస్తమయం: *6.07*
👉 *సర్వ ఏకాదశి*
సర్వేజనా సుఖినో భవంతు – శుభమస్తు

Previous post ఎదురు చూపులు
Next post శాఖ మేత!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *