పంచాంగము 28.01.2022

పంచాంగము 28.01.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: హేమంత

మాసం: పుష్య

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: ఏకాదశి రా.08:53 వరకు
తదుపరి ద్వాదశి

వారం: శుక్రవారం-భృగువాసరే

నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ రా.03:09 వరకు
తదుపరి మూల

యోగం: ధృవ రా.09:12 వరకు
తదుపరి వ్యాఘత

కరణం: బవ ఉ‌.09:19 వరకు
తదుపరి బాలవ‌ రా.08:10 వరకు
తదుపరి కౌలువ

వర్జ్యం: ఉ‌.10:00 – 11:30 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.09:04 – 09:50
మరియు ప.12:51 – 01:37

రాహు కాలం: ఉ.11:03 – 12:29

గుళిక కాలం: ఉ.08:13 – 09:39

యమ గండం: ప‌.03:19 – 04:44

అభిజిత్: 12:06 – 12:50

సూర్యోదయం: 06:48

సూర్యాస్తమయం: 06:09

చంద్రోదయం: రా.02:42

చంద్రాస్తమయం: ప‌.02:07

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: వృశ్చికం

దిశ శూల: పశ్చిమం

చంద్ర నివాసం: ఉత్తరం

🎋 షట్‌‌తిల-కళ్యాణ ఏకాదశి 🎋

🍪 షట్తిల కర్మానుష్ఠానము 🍪

🏳️ శరీ గోపాలాచార్య‌స్వామి
తిరునక్షత్రం‌ 🏳️

🚩 లలాలజపతిరాయ్‌ జయంతి 🚩

🛕 సంత్ నివృత్తినాథ్ మహారాజ్
యాత్ర 🛕

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress