పంచాంగము 31.01.2022

పంచాంగము 31.01.2022

 

విక్రమ సంవత్సరం: 2078 ఆనంద

శక సంవత్సరం: 1943 ప్లవ

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: హేమంత

మాసం: పుష్య

పక్షం: కృష్ణ-బహుళ

తిథి: చతుర్దశి ప.02:19 వరకు
తదుపరి అమావాశ్య

వారం: సోమవారం-ఇందువాసరే

నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ రా.10:23 వరకు
తదుపరి శ్రవణం

యోగం: వజ్ర ఉ.09:24 వరకు
తదుపరి సిధ్ధి రా.తె.06:39 వరకు
తదుపరి వ్యతిపాత

కరణం: శకుని ప‌.01:18 వరకు
తదుపరి చతుష్పాద రా.12:18 వరకు
తదుపరి నాగవ

వర్జ్యం: ఉ.07:21 – 08:51 వరకు
మరియు రా.02:10 – 03:41 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ప.12:52 – 01:38
మరియు ప‌.03:08 – 03:54

రాహు కాలం: ఉ.08:13 – 09:38

గుళిక కాలం: ప‌.01:54 – 03:20

యమ గండం: ఉ.11:04 – 12:29

అభిజిత్: 12:07 – 12:51

సూర్యోదయం: 06:48

సూర్యాస్తమయం: 06:10

చంద్రోదయం: రా.తె.05:57

చంద్రాస్తమయం: సా.05:18

సూర్య సంచార రాశి: మకరం

చంద్ర సంచార రాశి: మకరం

దిశ శూల: తూర్పు

చంద్ర నివాసం: దక్షిణం

🎋 ఆరటంతి చతుర్దశి 🎋

🔱 కళికా దేవి పూజ 🔱

🏳️ మహర్ బాబా పుణ్యతిథి‌ 🏳️

🚩 శరీ రావుల్ మహారాజ్ పుణ్యతిథి‌ 🚩

🌑 దర్శ-సోమావతీ అమావాస్య 🌑

🏳️ శరీ అంబీయే మహారాజ్ పుణ్యతిథి 🏳️

☀️ కల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి కిరణోత్సవం ☀️

🏳️ శరీరంగం వరాహదేశికర్ తిరునక్షత్రం 🏳️

💧 పతృతర్పణాదులు 💧

💫 పుష్కల అలభ్య‌ యోగం 💫

🌳 అమాసోమవార‌ వ్రతం 🌳

🚩 శరీ విద్యాధీశతీర్థ‌ పుణ్యతిథి‌ 🚩

🎉 తరుక్కడయూర్‌ శ్రీ అభిరామి
అమృతఘటేశ్వర నవనీతోత్సవం‌ 🎉

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress