పేక మేడలు

పేక మేడలు

పేక మేడలు

ఆశలు అడియాసలైపోయినా,
కన్నీటి వరద ముంచెత్తుతున్నా
కళ్ళలో పిరికితనం రానీయకు.
పిరికితనం ఉంటే ధైర్యం రాదు.

పేకమేడలు కట్టాలని చూడకు.
కూలిపోయాయని బాధుండదు
అత్యాశ పడేవారికే బాధలన్నీ.
పేకమేడలు కట్టి సుఖముండదు

స్వశక్తిని నమ్ముకుంటే మంచిది.
పేకమేడలు కట్టాలని చూడకు.
కూలిపోతాయని బాధుండదు.

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని.

నీలకందం Previous post నీలకందం
ఆశ Next post ఆశ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close