పిశాచికి కూడా భయమేస్తుంది

పిశాచికి కూడా భయమేస్తుంది

రావణున్ని మించిన రాక్షసులు ఉన్నారు నేటి ప్రంపంచంలో. అలాంటి మనుషులును, వారి పనులను చూసి రక్త పిశాచికి కూడా భయమేస్తుంది. పండు ముసలి వారిని కూడా తమ కామ వికారానికి బలిచేసే ఈ కీచకుల చర్యలను చూసిన పిశాచాలు కూడా భయంతో పారిపోతాయి. తన స్వలాభం కోసం ఎంత దారుణానికైనా ఒడిగట్టి, ఆఖరికి హత్యలైనా చేసేందుకు వెనకాడని కొందరు పిశాచాల గుండెల్లో గుబులు పుట్టించేస్తారు.

కోరికలు తీరక చనిపోయిన తర్వాత పిశాచులై తిరిగే వాటిని బ్రతికున్న మనిషే తన చర్యలతో భయపెట్టేస్తూ ఉన్నాడు. తన జోలికి వస్తేనే తన ప్రతాపం చూపే పిశాచుల కంటే తన జోలికి రాకపోయినా అకారణంగా హాని చేసే మనిషే ప్రమాదకారేమో. మానవత్వం అనేదే లేకుండా సంపూర్ణంగా దానవత్వం తన మనసులో నింపుకుని, ఒక దానవుడిగా ప్రవర్తించే మనిషిని చూసిన పిశాచాలు”ఎవర్రా మీరంతా? మమ్మల్ని మించి అందరినీ హింసపెడుతున్నారు” అని ప్రశ్నించే స్ధాయికి కొందరు మనుషులు మారారు.

మరి అలాంటి మనుషులే ఈ రక్త పిశాచుల పాలిటి యముళ్ళై కూర్చున్నారు. వారి దెబ్బకు రక్త పిశాచుల కూడా పరారై పోవలసిందే.

– వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *