ప్రకృతిలో పరవశం

ప్రకృతిలో పరవశం

ప్రేమించిన పెన్నిధి

సంగీతపు సాన్నిహిత్యం

చేతిలోని తంత్రుల గారడీ

ఏకాంతలో ఉషోదయపు

కాంతుల శక్తితో

నిలువెత్తు నిశ్శబ్దంలో

ఉల్లాసమే ఉప్పొంగగా

లయబద్దపు మంత్రాలు

ఎగిరే స్వేచ్ఛా విహంగలా

ఒత్తిడిని దూరం చేస్తే

ప్రతి జీవి మురిసిపోతుంది

కొత్తదనపు పరవశం

అన్నింటినీ మించి

ఆనందపు ఆస్వాదనే!

ప్రకృతిలోని పరిమళాలు

పంచు కుంటే పెంచుతుంది

అతిశయంగా అక్కున
చేర్చుకుని అందరినీ….?

– జి జయ

Related Posts