ప్రేమ

ప్రేమ

ప్రేమ

 

 

లోకాన్ని చీకటికి వదిలి సూర్యుణ్ణి దాచేసుకున్న మేఘం

మంచిదైతే స్వార్థం నింపుకున్న ప్రేమలన్నీ గొప్పవే

 

అమూల్య మర్రి

దూరం ఎప్పుడూ దగ్గరే.. Previous post దూరం ఎప్పుడూ దగ్గరే..
ఏం మాయ చేశావే ఎపిసోడ్ 1 Next post ఏం మాయ చేశావే ఎపిసోడ్ 1

3 thoughts on “ప్రేమ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close