ప్రేమ కవిత

ప్రేమ కవిత

ప్రేమ వందేళ్ల వరమా…
జీవించడానికి బలమా…
పుట్టుకతో పొందే గుణమా…
చావుని సైతం భయపెట్టే గర్వమా…
పుడమిని నడిపించే ప్రాణమా..
జన్మ జన్మలకు వీడిపోని వీడ లేని నేస్తమా…
అలుపెరగని సుదీర్ఘ యుద్దమా…
జీవిత కాలం బంధమా…
చెప్పవమ్మా ఓ కాలమా…!

– భరద్వాజ్ ( BJ Writings )

Related Posts