ప్రియా

ప్రియా

ప్రియా

ప్రభాత సమయం లో
నువ్వు గుర్తు రానెలా
నా మదిలో గుడి గంటలు
మ్రోగనేలా,నా పెదవుల పై
చిరునగవులు మెరియనెలా …ప్రియా

 

-భవ్యచారు

అక్షర కళ Previous post అక్షర కళ
తనకు మాలిన ధర్మం Next post తనకు మాలిన ధర్మం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close