ప్రియురాలి కి ప్రేమలేఖ

ప్రియురాలి కి ప్రేమలేఖ

ప్రియురాలి కి ప్రేమలేఖ

నా ప్రేమ షరతులు లేని ప్రేమ. మీకు కుటుంబం కారణంగా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే, అలాగే మీరు విచారంగా ఉంటే, దయచేసి తప్పు గా అర్థం చేసుకోకండి. కామం పేరుతో, నేను ప్రేమను ఉపయోగించడం లేదు. ఇంతకుముందు, నాకు అమ్మాయిలతో కామం అనే భావన ఉండేది. కానీ నేను నిన్ను చూసినప్పటి నుండి, నేను అమ్మాయిలను బలంగా మరియు గౌరవంగా చూశాను. ఒక విధంగా, ప్రేమ మీకు సాధ్యం కాకపోతే, నన్ను సానుకూలంగా మరియు బలమైన వ్యక్తిగా మార్చడానికి మీరు చేసిన సహాయానికి ఈ లేఖను కృతజ్ఞతా లేఖగా స్వీకరించవచ్చు. ఈ సహాయానికి మీ సోదరుడికి కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు. నువ్వు నన్ను ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నీ మీద అభిమానం మాత్రం తగ్గదు. మనం ఎప్పటికీ స్నేహితులుగానే ఉంటాము. ఈ ఉత్తరం చదవడానికి మీరు ఓపిక పట్టినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రేమ లేఖ లేదా కృతజ్ఞతా లేఖ, నా కవిత్వ జీవితంలో అత్యుత్తమ రచనలలో ఒకటి. మరోసారి, ధన్యవాదాలు.

– హరీశ్వర

హాస్టల్ లో పిశాచి ఎపిసోడ్ 5 Previous post హాస్టల్ లో పిశాచి ఎపిసోడ్ 5
ప్రియురాలికి ప్రేమలేఖ Next post ప్రియురాలికి ప్రేమలేఖ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *