రాము- సీత

రాము- సీత

ఆటవెలదిః:

పచ్చ చీర గట్టు పడతి మన ధరణి
మెచ్చిరెల్ల సురలు మొక్కెరపుడు
నచ్చి చేరి నాయి నదులన్ని వరుసగా
రాగమాలపించె రాము, సీత

 

– సత్యసాయి బృందావనం

 

Related Posts