రాము- సీత

రాము- సీత

ఆటవెలదిః:

పచ్చ చీర గట్టు పడతి మన ధరణి
మెచ్చిరెల్ల సురలు మొక్కెరపుడు
నచ్చి చేరి నాయి నదులన్ని వరుసగా
రాగమాలపించె రాము, సీత

 

– సత్యసాయి బృందావనం

 

Previous post పంచాంగము 29.04.2022
Next post ప్రకృతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *