రెక్కలు

రెక్కలు

అందమైన ఆడపిల్లకు..
రెక్కలు వస్తే..
ఊహలకు అందని తీరానికి..
చేరుతుంది..
మన గాంధీ మహాత్ముడు అన్నాడు..
అర్థరాత్రి ఆడపిల్ల నడిరోడ్డుపై..
ఒంటరిగా తిరిగినప్పుడు మనకు..
నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అని..
కానీ..
ఆ స్వాతంత్రం వస్తుందా?
ఇప్పటికీ రానేలేదు..
ఆయన కలలు కల్లలుగానె మిగిలాయి…
ఆడపిల్ల ఎప్పటికీ ఆడపిల్లేనని..
ఋజువు చేస్తున్నారు..
కొన్ని సంఘటనలతో!!
ఎప్పుడా స్వేఛ్చ లభిస్తుందో!!
గుడ్డిలో మెల్ల లాగ కొంతలో కొంత..
మెరుగైనప్పటికీ పూర్తి స్వాతంత్రం మాత్రం రావడం లేదు..
గాంధీజీ గారి కల తీరడం లేదు!!

– ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *