రేపటి విజయం

రేపటి విజయం

నేటి, నీ ప్రయాణంలో ఎన్నో తిరస్కారాలు,‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ఛీత్కారాలే,

రేపటి నీ విజయానికి సత్కారాలు.
– బి రాధిక

Related Posts

4 Comments

  1. అవునండి చాలా బాగా చెప్పారు.👍👍💐💐💐

Comments are closed.