సైనికులు

సైనికులు

సైనికులు

సైనికులా రా ఓ సైనికులా రా
తుపాకీ గుండుకి ఎదురు వెళుతూ
దేశ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతూ
కన్నవారికి , కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటూ
సరిహద్దుల్లో పహారా  కాస్తూ
ధైర్యమే ఊపిరిగా జీవిస్తూ
వణికించే చలిలో శ్రమిస్తూ
వెన్నుచూపని వీరత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ
నిన్ను చూసి గర్విస్తుంది భారత మాత
హద్దులు దాటిన శత్రువులను హతమారుస్తూ
ఉగ్ర దాడుల్లో ప్రాణాలను త్యాగం చేస్తూ
ఆలుపెరగని పోరాటం చేస్తూ
స్వార్థం లేకుండా ప్రాణాల సైతం పరితపించకుండా
మన సైనికులు సాహసంతో పోరాడి,
మన దేశానికి అన్ని హక్కులను సంరక్షించేవారు,
వీరులు మన హృదయంలో ఉంటూ
మనసులో దేశ భక్తి నింపుకొని
భారత మాత ఒడిలో వీర మరణం పొందుతూ
మాకు రక్షణ కల్పిస్తూ
మా ఉనికి కోసం పాటు పడుతూ
నీ సాహసం మా ప్రళయం
నువ్వే మా ధైర్యం అని బ్రతుకుతూ
నీకు ఎన్నో జోహన్లు..
మరెన్నో వందనాలు..
సైనికులా రా ఓ సైనికులా..
జై జవాన్…

 

-మాధవి కాళ్ళ 

పోరాటం Previous post పోరాటం
దేశం కోసం Next post దేశం కోసం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close