సమాంతర రేఖలు

సమాంతర రేఖలు

 సమాంతర రేఖలు

భిన్న అభిప్రాయాల
కలయికే మానవ జీవితం!
విరుద్ధ భావాల సంగమమే
దాని లక్షణం!
మిత్రమా!
ఒకప్పటి మన స్నేహ
పరిమళాల
గుబాలింపులు
పచ్చిగా నా హృదయ
కుహరంలో పరిమళిస్తూనే
ఉంటాయి!
వేరు వేరు దారుల్లో
మనం పయనిస్తున్నా!
ఎప్పటికీ కలవని సమాంతర
రేఖల్ని తలపిస్తున్నా!

 

-మామిడాల శైలజ

వివాదాస్పద స్నేహం Previous post వివాదస్పదమైన స్నేహం
కాలాలు గమనాలని Next post కాలాలు గమనాలని

One thought on “ సమాంతర రేఖలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close