సర్దుబాటు

సర్దుబాటు

సర్దుబాటు

సర్దుబాటు ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం

పరిష్కారానికి మొదటి మార్గం సర్దుబాటు

సర్దుబాటు అలవాటు చేసుకుంటే అద్భుతం
లేకుంటే నరకప్రాయం

ఆశ పెరిగి ఆందోళన కలిగి ఆనందాన్ని పక్కకు నెట్టుతుంది

అత్యాశల అనర్థాలు
సంతోషాలను చంపేస్తుంది

అర్థం చేసుకుంటే ఉన్నంతలో గొప్పగా జీవించడం సాధ్యమే

సర్దుబాటు తత్వం అలవాటుగా కాకుండా అవసరానికి జోడించాలి

అవగాహన పెంచుకుని అపార్థాలు తుంచుకుంటే సర్దుబాటే సహవాసమే

జీవన గమనాలను మలుపు తిప్పినా సర్దుబాటుతో స్వీకరించాలి

ఎల్లప్పుడూ అందరికీ అన్ని అందవు సర్దుబాటు సవరణే ముఖ్యం

సమయాన్నిసర్దుబాటుతో సరిదిద్దుకుంటే సంతోషాలు దూరం కాకుండా తృప్తిగా జీవించొచ్చు ……..

– జి జయ

ఆహారపు అలవాట్లు Previous post ఆహారపు అలవాట్లు
మూగజీవాల ఆవేదన Next post మూగజీవాల ఆవేదన

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *